Tekentherapie

“Ieder mens wil gezien, gehoord, begrepen en aangeraakt worden!”

Een kind tekent graag. Zodra hij een potlood vast kan houden, laat hij zijn “sporen” na. Een kind tekent altijd datgene wat hem op dat moment bezig houdt. Als een kind tanden aan het wisselen is, kan het zijn dat hij poppetjes tekent met grote monden met tanden erin.

“Tekentaal” = “Taal van de tekening”

Tekenen is voor een kind een natuurlijke manier om zich te uiten. Datgene wat binnen in een kind leeft, wordt op de tekening zichtbaar gemaakt, meestal onbewust. De tekentherapeut maakt, door een tekening te bevragen, het onbewuste, bewust. De tekentherapeut “leest” dus de tekentaal in de tekening. Daarbij wordt gelet op: kleurgebruik, symbolen, energie, interactie en tijd/ruimte. Ook de kracht en de zwakte in de tekening worden onderzocht.

Hulpvraag

Ouders kunnen een hulpvraag hebben, maar ook het kind kan een hulpvraag hebben. Dat kan van elkaar verschillen. Ouders kunnen last hebben van de “boze buien” van hun kind (de “klacht”). Het kind kan de behoefte hebben om “alles zo goed mogelijk te willen doen”, en daar “last” van hebben (maar de ouders zien dat niet). Het kind voelt zich niet begrepen of gehoord. Gevolg: boze buien! Vaak weet een kind niet eens waarom het boos is.Het is de taak van de tekentherapeut om de hulpvraag zo helder mogelijk te formuleren. Door middel van gerichte tekenopdrachten kan de tekentherapeut zichtbaar maken waar het probleem zit. De tekentherapeut gaat in gesprek via de tekening. In elke tekening zitten sterke en zwakke punten. De sterke punten zijn de dingen die een kind al goed kan en die hem verder kunnen helpen. De zwakke punten geven aan waaraan gewerkt moet worden (leermomenten/leerdoelen).

Kenmerken

Tekentherapie is:

  • Beeldend (het probleem wordt zichtbaar gemaakt en het geeft inzichten)
  • Expressief (gevoelens kunnen met verschillende tekenmaterialen en -technieken worden geuit)
  • Spiegelend (een tekening werkt als een spiegel; dat kan confronterend zijn)
  • Uitnodigend (het nodigt uit om over de tekening te praten)
  • Practisch (de nieuwe inzichten zijn meestal direct toepasbaar in het dagelijks leven)
  • Zinvol (door de kracht uit de tekening te benoemen, kom je weer steviger in het leven te staan)
  • Voor iedereen (tekenvaardigheid is absoluut niet nodig; het gaat om wat je tekent)

Werkwijze

Op basis van een intakegesprek stelt de tekentherapeut in overleg met de ouders een behandelplan op met daarin de hulpvraag. Het kind wordt uiteraard ook gehoord. Een behandelplan bestaat meestal uit 6 sessies van 60 minuten. Daarna wordt de therapie geëvalueerd en worden conclusies getrokken en advies uitgebracht. Het behandelplan wordt in overleg afgesloten of, indien gewenst, vervolgd.

Contact en informatie

Wil je meer weten over tekentherapie of tekentaal? Neem dan gerust contact met mij op.

Of kijk bij Vereniging Tekentaal.